Шлях до потрібних знань

Мудрий не той, хто багато знає, а той, хто знає потрібне


Додаток 3.
Одержання формули системи матричних просторів

Умовою балансної стійкості нашого матричного простору є баланс між матерією, що синтезується в матричному просторі, і матерією, що витікає через зони зімкнення матричних просторів. Цю умову можна записати у вигляді:

n1[∫∫χ(+)dmidi - 6∫∫η(-)dmidi] ≡ n2[∫∫χ(-)dmidi - 6∫∫η(+)dmidi]                       (1)

де:

n1 — кількість шестипроменів;

n2 — кількість антишестипроменів;

χ(+) — центральна сфера зімкнення матричних просторів, через яку матерії притікають у наш матричний простір (шестипромінь);

χ(-) — центральна сфера зімкнення матричних просторів, через яку матерії витікають із нашого матричного простору;

η(-) — променеві зони зімкнення з іншими матричними просторами, через які матерії витікають з нашого матричного простору;

η(+) — прикордонні зони зімкнення з іншими матричними просторами, через які матерії притікають у наш матричний простір;

i — число форм матерій;

m — маса матерій.

Після простих перетворень отримуємо рівняння балансу:

 [n1∫∫χ(+)dmidi – n2∫∫ χ(-)dmidi] – 6[n1∫∫η(-)dmidi – n2∫∫η(+)dmidi] = 0      (2)

Ця тотожність виконуватиметься, якщо вирази, що в дужках, дорівнюватимуть нулю.

n1∫∫χ(+)dmidi – n2∫∫ χ(-)dmidi ≡ 0
n1∫∫η(-)dmidi – n2∫∫η(+)dmidi ≡ 0

Максимальна стійкість, якої прагне ця система, можлива за умови n1=n2. За інших умов матричний простір нестабільний і в ньому тривають процеси утворення просторів до появи рівноважного стану.

Тоді система рівнянь набуває вигляду:

∫∫χ(+)dmidi – ∫∫ χ(-)dmidi ≡ 0
∫∫η(-)dmidi – ∫∫η(+)dmidi ≡ 0                (3)

або:

∫∫[χ(+)dmidi – χ(-)dmidi] ≡ 0
∫∫[η(-)dmidi – η(+)dmidi] ≡ 0               (4)

і далі:

∫∫(χ(+) – χ(-))dmidi ≡ 0
∫∫(η(-) – η(+))dmidi ≡ 0                         (5)

Виконання умов системи рівнянь можливе лише за умов:

χ(+) χ(-)                                    (6)

η(-) η(+)

До такого балансу приходить будь-яка система матричних просторів. Матричний простір матерій нашого типу має коефіцієнт квантування:

γ = 0.020203236...

Мінімальна кількість форм матерій, які створюють під час злиття метавсесвіт, дорівнює двом. Мірність цієї зони викривлення матричного простору дорівнює:

λ2 = 2.89915382...

Це мінімальна мірність простору, під час якої виникають умови для злиття матерій нашого типу. Для матерій інших типів з іншими γ ця мірність може бути і більшою, і меншою, аж до нульової і навіть негативної. Мірність метавсесвітів, утворених великим числом матерій, можна отримати з формули:

λi = 2.89915382...+ γ(i-2)         (7)

За цією формулою отримуємо, відповідно, мірність метавсесвітів різного якісного і кількісного складу:

λ2 = 2.89915382...

λ3 = 2.919357056...

λ4 = 2.939560292...

λ5 = 2.959763528...

λ6 = 2.979966764...

— мірності просторів, які утворюють метавсесвіти.

λ8 = 3.020373236...

λ9 = 3.040576472... — мірність суперпростору першого порядку.

----------------------------------------------------

λ10 = 3.0607797... — мірність суперпростору другого порядку.

λ11 = 3.08098293... — мірність суперпростору третього порядку.

λ12 = 3.10118617... — мірність суперпростору четвертого порядку.

λ13 = 3.1213894... — мірність суперпростору п’ятого порядку.

λ14 = 3.1415926... — мірність суперпростору шостого порядку.

λ15 = 3.16179589

---------------------------------------------------

λ16 = 3.1819991... — мірності просторів вищих порядків.

λ17 = 3.202202362

λ18 = 3.222405538…

Існують також дзеркальні простори, щодо описаних вище, які зміщені поздовжньо стосовно напряму коливання мірності матричного простору і формуються вже не в прогинах матричного простору, а всередині опуклостей, що виникли внаслідок викривлення матричного простору. Усередині цих зон виникають інші умови, і як наслідок, ті самі матерії зливаються, формуючи речовину в іншому порядку.

Якщо матричний простір має мірність, яка дорівнює -π або кратна π, утворюється речовина антиструктури. Під час перетікання речовини через зони зімкнення матричних просторів відбувається повна анігіляція речовин. Саме про це згадано у Зверненні до людства.

Хочу заспокоїти читачів щодо антициклону з мірністю -3.15, який рухався в напрямі скупчення наших галактик. Розумні істоти знайшли спосіб нейтралізувати його за допомогою зміни кривизни простору (зміни мірності) в локальному об'ємі, що зумовило нейтралізацію антициклону. Це зроблено за допомогою псі-полів, а не якоїсь техніки.

Отже, знову хочу підкреслити безмежність можливостей РОЗУМУ. На жаль, і без антициклону людство і всю планету чекає загибель, як наслідок дисгармонії людини і природи...

 

Зміст

Читати далі...